Nationell arena för innovationer

Den 24 maj lanserades Sweden Food Arena, en nationell arena för svenska livsmedelsföretag och organisationer som ska samverka inom forskning, innovation och utveckling för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. HKScan i Sverige är aktiv i både styrgruppen och som projektledare till ett av de tre prioriterade huvudområdena.Tillsammans med 50 andra företag och organisationer har HKScan skrivit på en avsiktsförklaring för att stödja arbetet med att etablera samverkansarenan och är aktiv i både styrgruppen och som projektägare till ett av tre temaområden. Tre temaområden har identifierats för forskning och innovation: hälsa och smak, cirkulär mat samt digitalisering och automation. Patrik Holm Thisner, hållbarhetsdirektör på HKScan, leder arbetsgruppen Cirkulär mat – för en hållbar och lönsam livsmedelskedja. 21 personer från 19 olika företag och organisationer har gått igenom hela värdekedjan och gemensamt beslutat om ett antal olika områden som behöver beforskas och utvecklas.

– Genom samarbetet har vi stora möjligheter att utveckla den cirkulära delen från gård till gaffel så att den svenska livsmedelssektorn blir en benchmark på hållbar produktion och konsumtion globalt, säger Patrik Holm Thisner.