Svenskt Kött vill se högre krav vid upphandling

Många av Sveriges kommuner ställer krav på ursprungsmärkning och låg antibiotikaanvändning, men bara hälften ställer krav på djurvälfärdsprogram. Det visar en kartläggning som branschorganisationen Svenskt Kött har gjort. 

Få kommuner ställer lika tuffa krav för lamm och nöt som de gör för griskött. Idag är 40–50 procent av det kött som serveras i skolor och äldreomsorg importerat, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

Svenskt Kötts kartläggning visar att det finns stor potential att skärpa kraven vid offentlig upphandling. Bland annat ställer 9 av 10 kommuner krav på förbud mot svanskupering men knappt 5 av 10 kommuner ställer liknande djurskyddskrav för nöt eller lamm. Därutöver ställer endast hälften av kommunerna någon typ av krav på djurvälfärdsprogram.

– Skillnaderna mellan krav på griskött å ena sidan och lamm- och nötkött åt andra sidan kan möjligtvis förklaras av att det länge funnits en medial debatt kring grisars levnadsvillkor, såsom svanskupering och fixering. Lamm och nötdjur hamnar däremot sällan i medias strålkastare, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.