Ny plan ska få ner matsvinnet

Köttdisk.jpg

En ny rikstäckande handlingsplan mot svinn har tagits fram, målet i Sverige är att halvera matsvinnet till år 2030. Handlingsplanen har gemensamt tagits fram av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket och berör hela livsmedelskedjan. Det var i februari 2017 som regeringen gav de tre myndigheterna i uppdrag att minska matsvinnet.
– Namnet ”Fler gör mer” speglar att det pågår många bra insatser i Sverige idag, men att vi behöver göra mycket mer för att verkligen nå fram till målet om att halvera matsvinnet till 2030, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.
I handlingsplanen är fyra punkter centrala:

– Ett nationellt mål behövs för att ge alla verksamheter en klar styrning av insatserna.

– Samarbeten mellan branschaktörer i livsmedelskedjan behöver utvecklas så att matsvinnet minskar och inte bara skjuts till annan aktör i kedjan.

– Konsumenterna behöver förändra sitt beteende och sluta kasta mat som går att äta.

– Forskning och innovation behövs för att utveckla och stödja arbetet med att minska matsvinnet inom alla delar av livsmedelskedjan.