Fortsatt försiktighet med salt rekommenderas

I förra veckan publicerades en stor studie där forskare drog slutsatsen att måttligt med salt inte innebär något hot mot hälsan. Enligt den så kallade PURE-studien, som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet, ökar inte risken för hjärt-och kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke förrän vid en saltkonsumtion över 12,5 gram om dagen. Det är en dubbelt så hög konsumtion som de nordiska näringsrekommendationerna och WHO rekommenderar – högst 6 gram salt per dag. Livsmedelsverket manar dock till fortsatt försiktighet vad gäller saltkonsumtionen. Enligt myndigheten grundas de nuvarande rekommendationerna på sammanställningar där olika forskningsresultat vägts samman och just arbetar Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, med en ny sammanställning av forskningen kring saltintag. Den beräknas vara färdig under nästa år och Livsmedelsverket ska då ta ställning till om det finns behov att ändra de nuvarande råden om salt.

Livsmedelsverket menar att det vore det bra om vi i Sverige kunde komma ner till den salthalt man har i Finland. Där har man sedan 1980-talet fått ner saltintaget från i knappt 12 gram/dag till knappt 8 gram/dag.