Larsbodas framtid osäker

Framtidens slakthusområde. Skiss: Stockholms Stad

Stockholms stad och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har kommit överens om ett avtal gällande Slakthusområdet i Stockholm. Affären innebär bland annat att Atrium Ljungberg tar över expolateringen av området och även ansvaret för att flytta de hyresgäster som inte kan vara kvar när det ska byggas om. Det handlar om cirka 15 företag inom bland annat kött- och charkindustrin. I flera år har ett nytt livsmedelscentrum i området Larsboda varit under utredningen, men hur det blir med det är nu osäkert. 28 000 kvadratmeter lokaler och arbetsplatser för cirka 300 personer har planerats iLarsboda. Kommunfullmäktige tog i fjol ett genomförandebeslut om att lägga 1,2 miljarder på satsningen.

Till tidningen Mitt I uppger Atrium Ljungberg att man som ett första steg nu ska träffa varje hyresgäst i Slakthusområdet för att höra vad de har för behov. Fastighetsbolaget har genom avtalet med Stockholms Stad nu även option på att bygga i Larsboda.