Nya regler för primär ingrediens i livsmedel

EU-kommissionen är färdiga med tillämpningsregler om när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges. Det handlar om livsmedel som är ursprungsmärkta, men där den primära ingrediensen har annat ursprung en livsmedlet som helhet. Definitionen för primär ingrediens är enligt EU-kommissionen när en eller flera ingredienser i ett livsmedel utgör mer än 50 procent av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta fall krävs en mängdangivelse.” 

De nya reglerna ska börja tillämpas från och med den 1 april 2020. EU-kommissionen kommer att komplettera befintliga frågor och svar om informationsförordningen med nya frågor och svar för att vägleda kring de nya reglerna. Ett dokument med frågor och svar ska vara uppdaterat senast sex månader innan de nya reglerna ska börja tillämpas.