Prinsen invigde nytt stall

Prins Carl Philip invigde på onsdagen ett nytt forskningsstall vid Sveriges lantbruksuniversitets anläggning för nöt- och lammköttsforskning i Götala utanför Skara i Västergötland.

– Svensk köttproduktion kännetecknas redan idag av god omsorg om djuren. Det är något som vi ska vara stolta över och som vi ska fortsätta att utveckla, sade prinsen bland annat i sitt invigningstal.

Det nya stallet är försett med avancerad utrustning för framtidens forskning och tanken är attdetska hjälpa köttbönder att öka sin lönsamhet och minska sin miljöpåverkan. Till exempel så registreras här djurets individuella foderkonsumtion, vattenintag och vikt som sen ligger till grund för olika efterfrågade forskningsprojekt. Data som sedan kan ligga till grund för olika forskningsprojekt. Som avslutning på invigningen fick Prinsen samt inbjudna gäster en rundvisning av stallet. Prinsen tog själv lantmästarexamen vid SLU i Alnarp 2012 och har ett stort intresse för det svenska jordbruket.