Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

Norge och EU har kommit överens om ett nytt handelsavtal för livsmedelsprodukter. Avtalet ska börja tillämpas den 1 oktober och innebär att ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter helt befrias från tull vid handel mellan Norge och EU.

Det gäller bland annat levande hästar, konserverad svamp, frusna björnbär, lingon- tranbärs- och blåbärssaft samt restprodukter från potatisbearbetning till djurfoder. Dessutom införs eller utökas också vissa tullkvoter som ger EU-länderna ökade möjligheter att exportera kött till Norge, som visst griskött, nötkött och fjäderfäkött. EU å sin sida öppnar upp eller utökar tullfria tullkvoter för import från Norge av bland annat potatischips och vissa typer av djurfoder. Den nya överenskommelsen ger större tillträde till den norska marknaden för svenska producenter av griskött, fjäderfäkött, ost, korv och saft.