Stort behov av arbetskraft inom livsmedelsindustrin

Inom ett år skapas 40 000 nya jobb inom livsmedelsproduktionen i Sverige. På fem års sikt handlar det om hela 57 000 nya arbetstillfällen, det visar en ny rapport från Lantbrukarnas riksförbund, branscher i livsmedelssektorn och Livsmedelsföretagen.

Jobben finns inom matproduktionen, det vill säga alltifrån råvaruproduktion till förädling som bagerier och mejerier. Studiens syfte var att se vilka behov av arbetskraft landets livsmedelsproduktion har, och bottnar i Sveriges livsmedelsstrategi som säger att produktionen av mat i landet måste öka. Idag heltidssysselsätts 117 000 personer i Sverige inom matproduktion. Totalt omsätter jordbruket 65 miljarder kronor per år och livsmedelsindustrin 177 miljarder kronor. Bara lönerna för de 57 000 nya jobben skapar ytterligare intäkter till samhället om närmare 9 miljarder kronor, visar beräkningar gjorda av LRF.

– Livsmedelsproduktionen med jordbruk, trädgård och livsmedelsindustrier är viktig för Sverige av flera skäl. Dels förses befolkningen med mat, dels bidrar sektorn med mycket pengar till landets ekonomi, och det viktigaste av allt, jobben finns verkligen i hela landet. Utmaningen för företagen är att hitta rätt kompetens, säger Anders Källström, vd och koncernchef, Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Livsmedelsföretagen har ett stort behov av att rekrytera för att kunna öka produktionen. Samtidigt avstår drygt vartannat företag från att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. Att hjälpa duktiga personer hitta vägar in i livsmedelsbranschen så att företagen får den kompetens de behöver är avgörande för svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.