Konsumenter positiva till kyldörrar i butik


Ulla Lindberg har undersökt konsumenters inställning till kyldörrar i butikerna.

Kyldörrar i matbutiken minskar butikens energibehov och kostnader. Men hur påverkas egentligen kunden? 

Ulla Lindberg, doktorand inom handelsforskning och resursåtervinning vid Högskolan i Borås, har undersökt hur kyldörrar påverkar kunden i sitt köpbeteende och upplevelse av köpsituationen. Hon har främst studerat köp av mejeriprodukter, frukt och grönt samt kött. En vanlig uppfattning är att dörrar framför varorna fungerar som en barriär, men studien visar att dörrarna i själva verket ger en känsla av fräschhet och renlighet.

– Sinnena är viktiga för kunderna – syn, lukt och hörsel. Så länge dörren är hel, ren och enkel att öppna och stänga bidrar den positivt till intrycket, säger Ulla Lindberg. 

Hon har gjort observationer i matbutiker ochfokusgruppsintervjuer med tre kategorier av konsumenter: studenter, medelålders och pensionärer.

– Även andra faktorer, till exempel om det är tunga varor, om de är i förpackningar eller om varorna är lätta att hitta, påverkar uppfattningen om kyldörrar, säger hon.

Köpsituationen inne i en matbutik är speciell jämfört med andra butiker. Kunden ska många gånger klara köpet själv, hitta varan och det finns inte alltid personal i närheten. Servicen kan då vara att kunden erbjuds en vara som är lättillgänglig och håller rätt temperatur. 

–Det är viktigt att ta hänsyn till kunden när man arbetar med teknik. Köpsituationen i butiken måste vara funktionell utifrån konsumenten och det finns mycket kvar att göra för att öka effektiviteten och tillgängligheten, säger Ulla Lindberg.