HKScan slutar med svart plast

HKScan har beslutat att upphöra med all svart plast i sina förpackningar i både Sverige och Finland och ersätta det med plast av annan färg och/eller andra material. 

– Livsmedelsindustrin kan bli mer progressiv och sträva efter ansvarigt materialanvändande i hela värdekedjan. Att sluta med svart plast är ett viktigt steg för att öka återvinningsmöjligheterna och minska miljöpåverkan av våra förpackningsmaterial, säger Sofia Hyléen Toresson, vd för HKScan Sverige.

Svart plast går inte att återvinna idag eftersom det optiska sorteringssystemet som används vid sortering av plast inte kan läsa av det svarta kolpigmentet. Det gör att svarta plastprodukter åker ner i brännlådan istället för att gå till återvinning.

Enligt undersökningen Eurobarometer från 2017 tycker 94 procent av konsumenterna att den viktigaste åtgärden för att minska plastavfall är att minska andelen plastförpackningar för livsmedel. 

– Vi har infört ett antal nya förpackningar för att förbättra produktanvändbarhet och miljöeffektivitet. Ett exempel är en ny förpackning för Mamma Scans köttbullar där den nya återförslutningsbara förpackningen spar 30 ton plast varje år, säger Hyléen Toresson.

2017 rapporterade HKScan för första gången mängden förpackningsmaterial som användes i sina produkter. 38 procent av materialet kom från förnybara källor, som wellpapp och papper, och dessa kom cirka en femtedel från återvunna material. I Sverige har organisationen Livsmedelsföretagen satt upp som mål att alla plastförpackninger ska kunna återvinnas år 2022 och tillverkas av förnybara eller återvunna råvaror före 2030.