E-handeln ökade mest under 2018

Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 3,0 procent under 2018, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel som presenteras idag. 

Försäljningen i butik ökade med 2,6 procent medan e-handeln ökade med 26,7 procent. Tillväxttakten för såväl försäljning i butik som i e-handel avmattades något under året och var klart högre under det första kvartalet än under det fjärde kvartalet.

– Under året har hushållens syn på ekonomin försämrats enligt konjunkturinstitutet vilket kan ha påverkat tillväxttakten under slutet av 2018 men sett över hela året ser det stabilt ut, säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

Mars var den månad när den totala handeln ökade mest, + 94, procent, och april var den svagaste månaden, – 3,1 procent,

Dagligvaruindex tas fram av Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data. Följande aktörer deltar i insamlingsarbetet: ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum, ICA Maxi, Stora Coop, Coop, Lilla Coop, Citygross, EKO, Hemköp, Willys, Willys Hemma, Eurocash, Mat.se, Middagsfrid, Linas matkasse, Mat och Ro, FODI och Delitea.