HK Scan drar ner på personal

Koncernen HK Scan lägger fram ett nytt åtgärdspaket med målet att göra besparingar framöver på 10 miljoner euro per år. Besparingarna gäller i första hand Finland, Sverige, Denmark, Baltikum och Polen och det kan även bli fråga om personalminskningar, främst på tjänstemanna- och ledningssidan, som väntas minska med 220 personer.

– De senaste åren har HK Scans konkurrenskraft försvagats och för närvarande har vi för lite fokus på vad marknaden egentligen har för behov. Om vi ska kunna stärka vår position måste vi definitivt bli ännu mer kostnadseffektiva och hitta nya vägar för att möta kundernas förväntningar och behov, inte minst på våra hemmamarknader. De förändringar vi nu planerar ska bädda för en mer solid utveckling av bolaget, säger Tero Hemmilä, ny vd för HK Scan. 

Koncernen har totalt cirka 7 200 anställda och omsatte 2018 cirka 1,7 miljarder euro.