M vill ursprungsmärka kött på restaurang

Moderaterna vill införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang. 

Ett av skälen är den skandal med kött i Polen som nyligen uppdagades. I ett debattinlägg publicerad i Värmlands Folkblad skriver partiet att konsumenter behöver så mycket information som möjligt för att kunna göra medvetna och aktiva val – i affären men också på restaurang. ”Vi föreslår obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang just för att göra det lättare för konsumenter att göra medvetna val. I grund och botten handlar det dock om att fusket måste stoppas. EU:s fria marknad måste värnas och den gränsöverskridande handel är något som kommer oss alla till gagn. Därför måste vi fortsätta driva på för tuffare krav i resten av Europa och vi måste driva på för att alla medlemsstater ska sköta sina kontroller på ett effektivt sätt. Den fria rörligheten och handeln bygger på att vi kan lita även på andra länder.”