Mindre plastanvändning en trend i tiden

Att minska på plastavfallet, förbättra märkningen och ta tillvara möjligheterna med automation och datautbyte, det är några av de trender som våg- och teknikföretaget Mettler Toledo tror kommer påverka livsmedelsindustrin framöver.

”Kampen mot plasten” kommer att fortsätta, bland annat som en följd av att Europaparlamentet har röstat fram ett totalförbud mot en rad engångsplaster i hela EU för att försöka stoppa nedsmutsningen av haven. Mettler Toledos  produktionsexpert Neil Giles tror att detta kommer leda till att plastbestick och plasttallrikar, bomullspinnar, sugrör och drinkpinnar förbjuds helt 2021, och att det samtidigt ställs krav på kraftigt minskad användning av engångsplaster för livsmedels- och dryckesbehållare. Följden blir att livsmedelsåterförsäljare och paketeringsföretag kommer att ta större hänsyn tlll hållbarhet och miljö. Det kan också leda till att företagen i högre grad börjar använda glas, metall eller nya kompositalternativ.

En annan trend är att livsmedelsbranschen kommer hitta fler användningsområden för blockchains, dvs. distribuerade databaser, som ett sätt att öka tillförlitligheten i hela kedjan ”från jord till bord”. De senaste skandalerna kring hästkött och melaminberikad mjölk har allvarligt skadat kundernas förtroende för branschen, men blockchains har visat sig vara ett effektivt sätt att övervaka livsmedlen i alla delar av de komplicerade försörjningskedjorna, för att garantera ursprunget och se till att livsmedlen inte manipuleras med otillåtna metoder. Under 2018 användes blockchains framgångsrikt i ett antal uppmärksammade fall, däribland ett pilotprojekt drivet av Food Standards Agency (USA), som använde en blockchain som kontrollverktyg i ett slakteri, för att säkerställa efterlevnad av gällande regler. Nästa steg blir att vidareutveckla metoden och börja använda den i andra anläggningar.