Ny mässa för livsmedelsindustrin


Nordic Food Industry heter en helt ny mässa som kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg 5-6 november. Mässan har ett särskilt fokus på produktions- och förädlingsprocesser inom livsmedel.  

En av ambitionerna med mässan är att öka konkurrenskraften för livsmedelsföretagarna och att stärka svensk livsmedelsindustri. 

– Utmaningarna är stora för industrin, men möjligheterna ännu större genom samverkan, utvecklingsvilja och smart omställning till framtida behov. Förädlingskedjan behöver mötas såväl inom som mellan industrins näringar för att få mesta möjliga utväxling av nödvändiga satsningar och utvecklingsinitiativ, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan. Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material och nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri. Initiativtagare till Nordic Food Industry är Svenska Mässan tillsammans med branschaktörer genom hela livsmedelsförädlingskedjan och samtliga förädlingssektorer. Andra områden som kommer att stå i fokus på mässan är:

– Svensk livsmedelsexport ska öka från 50 miljarder till 100 miljarder före 2025 – vad behöver hända?

– Hur ska fler få råd att tidigare investera i framtidens teknik och snabbare ställa om till nya, smartare processer?

– Hur snabbt kan svenska livsmedelsföretagen bli världsledande inom digital omställning?

– Hur kan Sverige leda innovation och ta en plats i toppen även inom livsmedelsindustrin?

– Hur ska svenska livsmedelsindustrins många små företag ha tid, råd och resurser att kompetensutveckla sin personal?

Nordic Food Industry arrangeras parallellt med Logistik & Transport på Svenska Mässan.