Avmattning för ekologiska livsmedel

Cecilia Ryegård, analytiker vid Ekoweb

Försäljningen av ekologiska livsmedel hos handelns tre största aktörer Ica, Coop och Axfood stannade av under 2018, det visar den senaste rapporten från marknadsbevakaren Ekoweb. 

– Ekologiskt är idag en betydande business och alla vill ha en del av den kakan. Det som bromsar ekosegmentets framfart är att få vill eller vågar stå på barrikaderna för de ekologiska mervärdena. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det här ett dilemma eftersom man inte kan marknadsföra produkterna fullt ut. Utvecklingen speglar också att fokus i detaljhandeln har flyttats från ekologiskt till andra mervärden, något som i sin tur speglar debatten i samhället och konsumentströmningarna för perioden,  säger Cecilia Ryegård, analytiker vid Ekoweb. 

Den totala ekologiska livsmedelsmarknaden ökade ändå 2018 med drygt en miljard kronor till 28,8 miljarder kronor (+ 4 procent). Men ökningstakten har mattats av rejält från rekordåren 2014 och 2015 som såg ökningar på 20-40 procent och nästan 10 procent under 2017. Ekoweb spår att ekologiskt kommer att tappa producenter under 2019 på grund av att marknaden inte ökat i takt med råvarutillgången. 

– Ett antal producenter kommer också att gå tillbaka till konventionell produktion, säger Cecilia Ryegård.