Svag tillväxt trots stark konjunktur

De svenska exportföretagen oroar sig för konsekvenserna av Brexit

Den svenska livsmedelsindustrin växer inte trots urstark konjunktur, det visar Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev för fjärde kvartalet 2018.

Kvartalet utvecklades svagt positivt på hemmamarknaden medan tillväxten på exportmarknaden, med en försäljningsandel på cirka 25–30 procent, var något starkare. Med resultatet för Q4 summeras också helåret 2018. Totalt sett ökade försäljningsvolymerna något, även om det var mycket nära oförändrade nivåer.

– Med tanke på den starka svenska konjunkturen där flertalet konsumenttrender ger stöd åt det svenskproducerade borde volymerna kunnat lyfta mer. Den svaga tillväxten märks också i att medlemsföretagens omsättning var mer eller mindre oförändrad under året. På marginalen pekar det med andra ord på lägre försäljningsintäkter per såld enhet, möjligtvis i kombination med en förskjutning mot varukategorier med lägre intjäning, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. 

De tre hetaste trenderna under 2018 inom livsmedel var desamma som 2017, dock med en viss inbördes omkastning. På första plats återfinns ”lokalproducerat” precis som 2017, på andra plats återfinns ”hälsosamma alternativ” och på tredje plats hamnade fjolårets tvåa ”vegetariska produkter”. På plats fem kommer en snabbväxande trend, “proteinrika (kött-) alternativ”. Det är en bubblare som det har talats om en längre tid, men som först nu har nått fram till ett bredare konsumentlager och därmed sätter avtryck i medlemsföretagens produktionsinriktning. ”Ekologiska alternativ” var under en serie år en av de hetaste trenderna, men har planat ut något under de senaste två åren och ligger kvar på plats sex, samma som i fjol.

Storbritanniens utträde ur EU ska enligt plan ske den 29 mars. Osäkerheten är stor kring hur Brexit rent praktiskt kommer att utföras och vilka konsekvenser utträdet kommer att få. 56 procent av företagen som exporterar till Storbritannien har inte gjort några särskilda förberedelser. Av de övriga företagen har en tredjedel förberett sig på extra pappersarbete och kostnader, och en tredjedel har sett över alla långa kontrakt med sina kunder i Storbritannien.