Bristande rutiner för ogenomstekta hamburgare

Många restauranger kan inte visa att de har rutiner för att hantera ej genomstekta hamburgare på ett bra sätt. Det visar en kontroll som flera kommuner genomfört i samarbete med Livsmedelsverket. Mer än hälften av 145 kontrollerade restauranger visade på brister. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om restaurangerna hanterar hamburgare som inte genomsteks på ett riskfritt sätt. Ej genomstekta hamburgare kan innehålla bakterier som kan göra dig sjuk.

– Det är förvånande att restaurangerna inte är mer noggranna vid servering av hamburgare eftersom det utsätter gästerna för en risk att bli sjuk, säger Ulrika Andersson, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Både restauranger som maler köttet själv och restauranger som köper färdigmalet kött eller färdiga råa hamburgare har svårt att visa upp att de hanterar riskerna med bakterier på kött på ett säkert sätt.

– Det är svårt att dra några slutsatser om hur många som blir sjuka på grund av ej genomstekta burgare men vi kan ändå konstatera att många restauranggäster utsättas för en onödig risk på grund av bristfällig hantering av det malda köttet, säger Ulrika Andersson.

Nu kommer Livsmedelsverket att se över de rekommendationer som finns, i dialog med kommunala kontrollmyndigheter.