Nytt projekt ska skapa fler jobb inom livsmedel

LRF och Livsmedelsföretagen har startat ett EU-finansierat projekt med målet att skapa fler jobb inom svensk livsmedelsproduktion.

Sedan livsmedelsstrategin sjösattes 2017 har diskussioner pågått om hur matproduktionen ska kunna höjas. Genom det EU-finansierade projektet Mer mat – fler jobb hoppas LRF och Livsmedelsföretagen nu kunna vara en del av lösningen.

– Jag tror på det här projektet eftersom det svarar på företagens vilja att utvecklas och växa. Bönderna, livsmedelsindustrin och Arbetsförmedlingen har nyckelroller både nu och i framtiden. I projektet finns också en möjlighet för företagen att göra en insats genom att öppna dörren för nya duktiga medarbetare, till exempel nyanlända. Dessutom ökar efterfrågan på svensk mat, säger Anders Källström, vd för LRF. 

– När vi pratar med våra medlemsföretag blir det uppenbart att ett av de största problemen är kompetensförsörjningen. Efterfrågan på svenska livsmedel är stor och växande, men bristen på kompetent arbetskraft gör att företagen inte kan utöka sin produktion, göra nödvändiga satsningar på produktutveckling och bli mer konkurrenskraftiga, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen. 

Projektet kommer att erbjuda designade insatser till företag som producerar livsmedel, som jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag. De huvudsakliga aktiviteterna blir företagsanalyser, kompetensutveckling av företagare och medarbetare samt hjälp med rekrytering av ny personal.

– Sveriges jordbruk, trädgårdsföretag och livsmedelsindustrier är ivriga att utvecklas och växa, men det finns inte nog med arbetskraft tillgängligt. Så projektet svarar på reella behov, säger Anders Johannesson, projektchef för LRF:s del.