Slakteriföretag återuppstår i ny skepnad

Burträskbygdens Kött AB gick i konkurs i början av året. Men nu står det klart att ett bolag kommer att starta slaktverksamhet i Burträsk.

Privatpersoner, lokala bönder och Ackra Invest AB har gått in med pengar, totalt står 17 delägare bakom det nya bolaget som ska heta Burträsk slakteri. Ackra Invest AB är störst och kommer att erbjuda bygdens djuruppfödare återtagsslakt, styckning och paketering av kött med inriktning på djurvälfärd och köttkvalitet. Verksamheten planeras även att KRAV-certifieras och kommer enbart att vara vara baserad på återtagsslakt, den tidigare driften baserades främst på volymslakt. 

– Det finns goda möjligheter för bolaget att lyckas med tanke på den medvetenhet om lokal och hållbar mat som nu finns hos konsumenterna. Vi behöver flera mindre slakterier i Västerbotten för att kunna tillgodose denna efterfrågan, liksom vi behöver större slakterier i regionen som kan ta fram volymer för att förse befolkningen med den mängd mat som krävs, säger LRF Västerbottens ordförande Lotta Folkesson till SVT Västerbotten.