Trendkänslighet en styrka för Sverige

Enligt den svenska livsmedelsindustrin är Sveriges styrkor jämfört med våra konkurrentländer rättssäkerhet, politisk stabilitet och trendkänsliga konsumenter, det visar Livsmedelsföretagens senaste Konjunkturbrev. 

För svensk livsmedelsproduktion började 2019 försiktigt med en mer eller mindre oförändrad försäljning på hemma- respektive exportmarknaden det första kvartalet. Däremot fortsatte företagens kostnader för insatsvaror att öka, och den svåra sommartorkans inverkan på utbud och kvalitet tros bita sig fast i minst ett år. Kostnadsmässigt tyngs företagen även av den svaga svenska kronan som sedan årsskiftet försvagats med 6 procent mot euron och med 7 procent mot dollarn. 

− Det innebär tyvärr att företagens inköpskostnader kommer fortsätta öka de kommande månaderna. På den positiva sidan kan man se att producenterna har börjat få mer betalt för sina produkter, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. 

Livsmedelsindustrin är en av de mest konkurrensutsatta industrigrenarna i Sverige. På de 24 år som gått sedan Sverige gick med i EU har den svenska marknadsandelen sjunkit från 80 till 50 procent. Livsmedelsföretagen har bett medlemsföretagen att gradera Sveriges internationella position utifrån 13 olika variabler. Enligt dem är Sveriges fem största styrkor följande:

1. Rättssäkerhet (76 %)

2. Politisk stabilitet (74 %)

3. Trendkänsliga konsumenter (59 %)

4. Välutbildad personal (37 %)

5. Fungerande arbetsmarknad (34 %)

− Rättssäkerhet och politisk stabilitet är grundläggande förutsättningar för att driva företag och en stor del av förklaringen bakom Sveriges framgångar de senaste 100 åren. Det är faktorer som är lätta för oss i Sverige att ta för givet, men många av våra medlemmar är verksamma i länder med mer eller mindre godtycklig lagtillämpning och det är extremt utmanande. En annan framgångsfaktor är att vi svenskar är trendkänsliga, vilket både gör Sverige till en bra testmarknad och tvingar företagen att utveckla nya, spännande produkter som resten av världen förhoppningsvis vill ha i framtiden, säger Carl Eckerdal.

Sveriges fem största svagheter är enligt företagen följande.

1. Att Sverige står utanför euron (68 %)

2. Arbetskraftskostnader (63 %)

3. Sveriges geografiska läge (49 %)

4. Tillståndsprocesser (40 %)

5. Regeltillämpning (39 %)