Alger ska ge ett klimatvänligare kött

Ett svenskt företag har startat ett projekt med målet att göra kött och mjölk mer klimatvänligt. Lösningen är att ge korna ett kosttillskott baserat på röda alger. 

Det är det KTH-grundade företaget Volta Greentech som ligger bakom idén. Tanken är att blanda ner det speciell asjögräset Asparagopsis taxiformis i djurfodret och därigenom blockera metangasproduktionen i kornas mage. Sjögräset växer naturligt i bland annat Australien, Sydostasien och i Medelhavet, men har aldrig producerats storskaligt tidigare. Sedan årsskiftet har Volta Greentechs tre grundare jobbat på att ta fram fodertillskottet som enligt dem ska kunna minska djurens metanutsläpp med upp till 80 procent. 

I höst ska företaget inleda ett samarbete med några bönder och mejerier för att ta fram mjölk och kött baserat på de röda algerna. En hel del frågor behöver dock få sina svar innan kosttillskottet kan börja lanseras på marknaden.

– Algernas påverkan på kornas matsmältning på längre sikt måste studeras, Risken finns att korna vänjer sig vid algerna och att metanproduktionen går upp igen, säger Rebecca Danielsson vid SLU som forskar om metanutsläpp från kor, till Sveriges Television.

Sjögräsets verksamma substans bromoform, som kan vara cancerframkallande i stora mängder, behöver enligt henne studeras mera så att det inte påverkar köttet eller mjölken, Rebecca Danielsson hoppas dock kunna samarbeta med Volta Greentech i en studie om algernas effekt på metanutsläpp framöver. Sjögräsfodret måste godkännas som djurfoder av EU, vilket Volta Greentech hoppas ska kunna ske redan i september.