KRAV ser över märkningar i butik

KRAV ska se över sina regler för butik för att tydliggöra hur KRAV-märkta produkter får hanteras och marknadsföras i butik. 

KRAV har i nära 20 år haft ett regelverk för dagligvarubutiker som bland annat omfattar försäljning, märkning och skyltning. Idag är drygt 710 butiker runt om i landet KRAV-certifierade. Det finns numera flera certifieringar som en butik kan märkas med: Bra Miljöval, Svanen och MSC. Flera av dem har regler som motsvarar varandra och som till viss del överlappar även KRAVs nuvarande butiksregler. 

– Vi ser att vi kan arbeta på andra sätt idag än vad vi kunde för 20 år sedan när butikscertifieringen lanserades. Dagligvaruhandeln är duktiga på att driva aktivt hållbarhetsarbete i butikerna idag, och därför tar vi ett nytt grepp för att öka försäljningen av KRAV-märkta och hållbara livsmedel. Andelen hållbara livsmedel inom dagligvaruhandeln är fortfarande för låg och vi vill lyfta fram KRAV-märkta produkters mervärden på ett sätt som gagnar alla butiker, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Arbetet ska påbörjas under hösten och de nya regelförslagen remissas under våren, planen är att de nya reglerna ska träda i kraft från och med år 2021. Översynen kommer att genomföras i nära dialog med representanter från branschen.