Starkt kvartal men den svaga kronan oroar

Årets andra kvartal bjöd på ökade försäljningsvolymer och en stark tillväxttakt för den svenska livsmedelsindustrin. Men den svaga kronan och bristen på el är två mörka orosmoln på horisonten. 

Efter en haltande inledning på året blev resultatet av andra kvartalet betydligt mer positivt för svenska livsmedelsproducenter. På hemmamarknaden (70 procent av total försäljning) ökade försäljningsvolymerna med en takt som inte varit lika stark sedan kvartal 3 2016. Företagen tror även på en fortsatt positiv utveckling för försäljningsvolymen under det kommande halvåret. 

− På den negativa sidan ser vi att medlemmarnas kostnader för rå- och insatsvaror fortsätter öka snabbt, huvudsakligen som ett resultat av den svaga kronan och kvardröjande effekter av fjolårets torka. Förhoppningsvis kommer kostnadstrycket kopplad till torkan avta under hösten, åtminstone uttryckt i dollar och euro. Men tyvärr riskerar de positiva effekterna av sjunkande världsmarknadspriser på råvara att helt eller delvis ätas upp av kronans utförsåkning, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Den svenska kronan befinner sig på nivåer den inte varit nere vid sedan IT-kraschen i början av 2000-talet (USD) eller finanskrisen 2008 (EUR). Bara under 2019 har USD blivit cirka 10 procent dyrare och EUR cirka 5 procent dyrare. 

Ett annat långsiktigt hot mot livsmedelsindustrin är den bristande kapaciteten och opålitligheten i det svenska elnätet. Under sommaren har det rapporterats om företag, t ex Pågen i Malmö, som måste utgå från att de lokala elnäten inte kan tillgodose en ökad efterfrågan på energi. 

− Svensk industri är uppbyggd kring en stabil tillgång på energi som når ut brett i hela landet och är konkurrenskraftigt prissatt. Om företagen inte längre kan lita på att de kan få den el de behöver så blir det svårt, om inte omöjligt, att motivera nya satsningar i Sverige. Det finns ingen brist på konkurrenskraftiga länder i vårt närområde som företagen kan välja att investera i. Bristerna i elförsörjningen är ett problem som våra politiker måste ta tag i omgående, säger Carl Eckerdal.