Nyhléns Hugosons hållbaraste företaget

Nyhlens Hugoson, 2019. Mikael och Anne Hugoson.

Vid fredagens prisutdelning av näringslivspriset Luleå Business Award vann Nyhléns Hugoson Årets Hållbarhetspris för sitt arbete på Alviksgården. 

– Det är jätteroligt för alla i företaget att vi vunnit det här fina priset.  Vi har haft den här inriktningen sedan lång tid tillbaka, att vi jobbar med naturen och grisarnas bästa. När man gör så kan man kombinera det som är miljömässigt rätt med djurens bästa och dessutom få ett bra ekonomiskt resultat av investeringarna, säger Mikael Hugon,

Motiveringen till priset lyder: ”Naturen i fokus och med djurens bästa framför allt. Alviksgården har jobbat med hållbarhetstänk under 40 år i Norrbotten. Förutom en god djurhållning har företaget en egen biogasanläggning och är helt självförsörjande på energi. Biogödsel ger näring åt de egna markerna som i sin tur producerar foder åt djuren. Den här företagaren var tidigt ute med hållbarhetsfokus och har målmedvetet och engagerat fått till ett helhetstänk för det lokalproducerad.”

– Under 2018 färdigställdes ett nytt modern grisstall på Alviksgården som på sikt planerar att öka uppfödningen från cirka 15 000 till 25 000 grisar per år.  Biogasanläggningen uppfördes år 2000 och var en av de första i landet. 

Vi håller just nu på att titta på hur vi ska kunna förädla grisgödsel till pellets för att kunna göra verksamheten ännu mer hållbar. Det saknas några pusselbitar innan vi är i hamn, men vi räknar med sätta igång med detta under våren, säger Mikael Hugoson.