Nytt system för övervakning och optimering

Sedan Scanvaegt Systems och Accuratech ingick ett partnerskap den 16 maj, har båda parter arbetat intensivt med  utveckling av nya hardware- och mjukvarulösningar för livsmedelsindustrin. Detta har nu resulterat i ett nytt övervakningssystem som optimerar produktionsprocessen och bidrar till högre vinster.

ScanPlant NG (Next Generation) är ett systemverktyg för övervakning i realtid och optimering av produktivitet, lager utveckling, utbyte och give-away. Systemet samlar in data-registreringar från mottagning av varor, lager, produktion och leveranser, som utgör grunden för automatiska nyckeltal och KPI:er i realtid. Detta ger i sin tur insikt, snabbare uppföljning, bättre kontroll och möjliggör snabba åtgärder vilket kommer att förbättra företagets vinstpotential.

Med ScanPlant NG Yield Control kan även mindre avvikelser i de olika processerna upptäcks snabbt. Detta gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder, vilket reducerar give-away och förhindrar stora förluster i den totala vinsten. Utbytet kan kontrolleras på olika nivåer, såsom avdelningar, dagar, skift, produktions-batch eller utrustning. 

Systemet tillhandahåller spårbarhet genom alla steg i produktionsflödet – från varumottagning, uppskärning, recept-hantering, tillverkning, förädling, lager, packning och utleveranser. De enskilda artiklarna och ingredienserna kan spåras när som helst och var som helst i processen.

ScanPlant NG är ett öppet system som kan integreras med andra IT-system såväl som med hårdvaruutrustning, inkl. 3.-parts utrustning. Det gör det möjligt att samla in, kombinera och presentera alla produktionsdata i ett enda system. Användarvänlighet, intelligent data-insamling och enkel, öppen integration är andra nyckelord systemet har även moduler for t.ex. processtyrning, lagerstyrning, orderstyrning, kvalitetskontroll samt vägning och märkning, ScanPlant NG har ett användarvänligt operatörsgränssnitt med snabba, logiska funktioner och ett skärmdesign, som kan anpassas till den enskilda processen, så endast det relevanta skärminnehållet på relevant språk visas. Detta sparar tid i användning, påskyndar driften och förhindrar registreringsfel.

//

Källa: Pressmeddelande Scanvaegt