Kraven är verklighetsfrämmande

Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk

– Jag är allvarligt bekymrad över de verklighetsfrämmande kraven från facken inom industrin. De utgör ett hot mot stabiliteten på den svenska arbetsmarknaden i allmänhet och mot livsmedelsbranschen i synnerhet, det säger Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk med anledning av de lönekrav facken inom industrin presenterade den 4 november.

De fem fackförbunden inom industrin gick ut med ett gemensamt krav på löneökningar på 3,0 procent under nästa avtalsår. Kravet har mötts av kritik av såväl oberoende experter och ekonomijournalister som av arbetsgivarsidan. Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk instämmer i kritiken.

− Det är anmärkningsvärda krav i det svåra och osäkra ekonomiska läge Sverige befinner sig i. Kravet är högre än i förra avtalsrörelsen för tre år sedan, då facken krävde 2,8 procent men avtalet slutade på 2,2 procent för det första avtalsåret. För tre år sedan gynnades svensk ekonomi av en tydlig högkonjunktur, idag visar alla konjunktursignaler på en avmattning och stundande lågkonjunktur. Att i det läget komma med avtalskrav på ännu högre lönenivåer är i det närmaste ansvarslöst, säger Henrik van Rijswijk.

De kommande avtalsförhandlingarna utgår från Industriavtalet som slöts 1997 mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med avtalet var att få kontroll över en skenande löneutveckling som hotade att förstöra den svenska industrins konkurrenskraft.

− En av grundpelarna inom Industriavtalet är att parterna tar gemensamt ansvar. Ett ansvar för landet, vår industri, konkurrenskraft och ytterst alla anställda på svensk arbetsmarknad. Det är bara att beklaga att facket inte förefaller vilja fullgöra detta ansvarstagande genom orealistiska avtalskrav. För livsmedelsbranschen vore en löneökningstakt i nivå med fackens krav fullständigt förödande. Det finns en uppenbar risk att sådana kostnadsökningar skulle kunna driva många företag mot konkurs eller nedläggning, säger Henrik van Rijswijk.

Utöver lönekraven meddelade facken inom industrin att man även vill ha fortsatt avsättning till deltidspension och flexpension samt särskilda åtgärder för att öka jämlikheten och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Parterna ska överlämna sina avtalskrav den 20 december.