USA största exportmarknaden för EU

USA är fortfarande det viktigaste exportlandet av livsmedel från EU, men Kina knappar in. 

EU-kommissionen rapporterade i slutet av oktober nya handelssiffror som sträcker sig fram till och med augusti i år, de visar på fortsatt tillväxt för den europeiska exporten av livsmedel. De produkter som lyfts fram som viktiga i exportökningen är griskött, sprit samt mejeriprodukter. EUs export ökade under augusti totalt med 5,6 procent jämfört med samma månad 2018. De marknader som stärktes mest var Kina dit exporten ökade med drygt 33 procent samt USA-marknaden som stärktes med nästan 10 procent. 

EUs 28 medlemsländer fortsatte 2018 att vara världens största exportör av jordbruksprodukter och livsmedel. Den viktigaste exportmarknaden för EU är och har länge varit USA. Exporten dit uppgick 2018 till drygt 22 miljarder euro eller 16 procent av EUs totala export, hälften utgörs av drycker (sprit, öl, vin och läskedrycker). Pasta, olivolja, ost, choklad och godis, beredningar av frukt och grönsaker är andra viktiga produkter. När det gäller olivolja, vin och ost tar den amerikanska marknaden emot 34 procent, 33 procent respektive 22 procent av EUs export. 

Näst viktigaste exportmarknad för EU är Kina vars totala import under 2018 växte med 2 procent till ett värde av 105 miljarder euro. De exportländer som dragit mest nytta av detta är Brasilien med en exportuppgång till Kina på 33 procent, Nya Zeeland (+ 14 procent), Kanada (+ 13 procent och Australien (+ 8 procent). EUs exportökning till Kina var dock mer blygsam och landade på 3 procent. Men EU gick om USA och blev efter Brasilien den näst störste leverantören av jordbruksprodukter och livsmedel till Kina 2018.  Den största produktgruppen i EUs export till Kina är barnmat och olika beredningar av spannmål och mjölk (21 procent). Därefter kommer slaktbiprodukter och diverse annat kött (10 procent) samt griskött (9 procent). 

Källa: LRFs Brysselnytt/EU-kommissionen.