Bergströms Rökeri i konkurs

Thomas Bergström tog över Bergströms Rökeri 2017 efter sin far Henry. Nu tvingas företaget till konkurs

Familjeföretaget Bergströms Rökeri i Örnsköldsvik har hamnat på obestånd och på egen begäran försatt bolaget i konkurs. 

Företaget har under ett antal år brottats med ekonomiska problem och sattes i rekonstruktion 2017, varpå Thomas Bergström tog över från sin far, Henry, och då blev fjärde generationen att driva rökeriet.

– Det känns jättejobbigt. Det är tre år sedan jag tog över i samband med rekonstruktionen och jag har trott på det här, haft visioner för företaget och kämpat stenhårt. Alla anställda har också kämpat och slitit för att vända på det här efter rekonstruktionen, men det räckte inte hela vägen, säger Thomas Bergström till Örnsköldsviks Allehanda.

Bergströms Rökeris omsättning nästan halverades mellan åren 2011 och 2015 då de förlorade flera viktiga kunder, och under den perioden redovisade de förluster på cirka 2-3 miljoner varje år. Mellan 2010 och 2013 sjönk omsättningen från 46 miljoner kronor till 13 miljoner kronor. Kärnan i produktionen har bestått av skinka och viltkött, främst ren, men även lamm är en viktig råvara. Dessutom har man gjort charkuterier som bacon, falukorv och grillkorv. Bergströms Rökeri har idag tio anställda, verksamheten kommer att fortsätta fram till jul, men vad som händer därefter är ovisst.