Kritik mot kontroller på slakterier

Det finns en stark kritik bland landets slakterier om  Livsmedelsverkets arbete med kontroller ute på anläggningarna. 

Förra året inleddes ett arbete på Livsmedelsverket för att effektivisera och utveckla den kontroll myndigheten utför i samband med slakt på landets slakterier och vilthanteringsanläggningar. Under sommaren och hösten har Livsmedelsverket genomfört två undersökningar för att ta reda på vilka åtgärder som behövs och hur företagen ser på Livsmedelsverkets kontroll har. De två undersökningarna visar att slakteriföretagen i stort sett är nöjda med hur tillsynsinspektörerna uppträder och kommunicerar när de utför kontroll. Företagen har också förtroende för att kontrollen bidrar till att maten är säker att äta och att ingen blir lurad om vad maten innehåller. Däremot upplever flera företag att Livsmedelsverket inte ställer samma krav på alla företag och att kontrollen inte är likvärdig.

Det finns även stor variation i uppfattning av Livsmedelsverkets kommunikation och bemötande. Det finns de som har nästan bara positiva upplevelser och inget att invända. Det är särskilt de större företagen som är mest kritiska till Livsmedelsverkets förmåga att behandla företagen likvärdigt. Samtidigt finns det också de som har en starkt negativ upplevelse av kontakten som menar att det har en negativ inverkan på deras arbetssituation – både emotionellt och företagsmässigt. Ett återkommande tema i intervjuerna är att det finns en upplevelse om skillnad i tillämpningen av regelverket Olika veterinärer och veterinärassistenter har varierande förhållningssätt till kontrollen och utövar sin kontrollfunktion på olika sätt. Det handlar dels om olika tolkningar av regelverket, dels om på vilket sätt Livsmedelsverkets representanter agerar i kommunikation och dialog, samt hur flexibla och lyhörda de är när det gäller att påtala fel och brister.