Alltfler konsumenter positiva till emv

Axfoods varumärke Garant betraktas som det mest prisvärda

Fler än någonsin har en positiv inställning till livsmedelsbutikernas egna märkesvaror (EMV), prisvärdhet är den drivande faktorn. 

Det är analysföretaget YouGov som publicerar sin årliga EMV-barometer och som beskriver de svenska konsumenternas inställning till livsmedelsbutikers egna varumärken.

Majoriteten av de svenska konsumenterna är fortsatt positiva till livsmedelsbutikernas satsning på egna märkesvaror och de senaste åren går det att utläsa en positiv trend. Drygt sex av tio (64 procent) har en positiv inställning och det finns en stor skillnad mellan kvinnor och män. Nära tre av fyra (72 procent) av kvinnorna är positiva till EMV jämfört med 56 procent bland män. Konsumenterna ser flera fördelar med EMV och prisvärdhet är den drivande faktorn. Drygt hälften (51 procent) anser att livsmedelsbutikers egna märkesvaror är bättre på prisvärdhet jämfört med övriga livsmedelsvarumärken.

Sett till prisvärdheten hos de enskilda EMV-märkena så behåller Axfoods Garant sin topposition som det mest prisvärda, följt av ICA och  ICA Basic. YouGov har undersökt konsumenternas inställning till EMV sedan år 2013. Årets rapport är den sjunde och belyser både svenskarnas konsumtion av och inställning till EMV samt utvecklingen över tid.