Lokalt slakteri på gång i Säffle

I Säffle i Dalsland har man börjat planerar för ett nytt, lokalt småskaligt slakteri. Jordbruksverket stöder projektet med bidrag på 1,7 miljoner kronor.

– Jordbruksverkets besked om finansiellt stöd kom strax före jul och var en riktig fin julklapp, säger Pia Proper, Säffle kommuns näringslivschef till Säffle-Tidningen. 

Näringslivsenheten och lokala kött- och fläskproducenter har under en längre tid fört en dialog om ett lokalt och småskaligt slakteri men intresset från lantbrukarna var måttligt – fram till för ett år sedan.

– Det var väl egentligen efter den svåra torkan sommaren 2018 som flera lantbrukare hörde av sig och tyckte att iden om ett lokalt/regionalt slakteri var intressant eftersom det är ett bra sätt att korta livsmedelskedjan genom samverkan, säger Pia Proper.

Hon berättar att man använder mejeriet i Nysäter som ett bra exempel och förebild på hur det faktiskt går att genomföra och bedriva lokal/regional livsmedelsproduktion på ett sätt som både gynnar producenterna och tilltalar konsumenterna. Därför ansökte kommunen om stöd från Jordbruksverket och efter åtta månader kom nyligen beskedet att myndigheten är med och finansierar projektet med 1,7 miljoner kronor. Projektet är ett samverkansprojekt som ska bidra till en mer sammanhållen livsmedelskedja från värmländska nöt-, får- och grisproducenter till den värmländska marknaden. Men det handlar också om att finna innovativa former för framtidens hållbara livsmedelsproduktion. LRF Värmland, Coop, Mejeritransporter AB, Alfastiftelsen, Företagarna Säffle och Skafferi Värmland AB är medfinansiärer, dessa aktörer hade nyligen också ett möte med kommunens näringslivsenhet.

– Det handlar i första skedet om att göra en förstudie av ett slakteri, ta fram en organisation, göra ett upplägg av vilka djurslag som blir aktuella, titta på finansiering och drift med mera. Vi vill också utveckla en framtida tema-testbädd inom cirkulär livsmedelsproduktion, säger Pia Proper.