Klart för köttexport till Filippinerna

Sverige har fått klartecken till att börja exportera fläskkött till Filippinerna.

Filippinerna är ett av de länder som bearbetats för exportgodkännande sedan livsmedelsstrategin beslutades i juni 2017. De nya exportmöjligheterna till Filippinerna kan komma att innebära betydande intäkter för köttbranschen, tror landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Att våra svenska företag nu har en ny marknad att exportera fläskkött till är väldigt glädjande. Svenskt fläskkött håller hög kvalitet, är hållbart producerat med god djurhälsa, låg antibiotikaanvändning och hög livsmedelssäkerhet. Det är värden som blir allt viktigare i den globala livsmedelsförsörjningen vilket detta är ytterligare ett bevis på, säger hon.

Exportgodkännandet har möjliggjorts genom ett samarbete mellan regering, bransch och myndigheter. I livsmedelsstrategin är målet att exportandelen av svensk livsmedelsindustri ska vara 50 procent år 2030 jämfört med dagens 30 procent. Om målet blir verklighet kommer exportvärdet att överstiga 100 miljarder kronor år 2030.

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2, som beslutades av regeringen den 19 december 2019, innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan. Ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan är några av satsningarna i den nya handlingsplanen.