Naturbeteskött växer hos Coop

Coop ökar nu tillgången på naturbeteskött med 40 procent i sina butiker. 
Foto: Ola Jennersten

Under 2019 fördubblades antalet certifierade gårdar med naturbeteskött i landet. En stor förklaring är att Coop sedan i april i fjol erbjuder naturbeteskött under eget varumärke i alla sina butiker.

– Intresset från våra kunder har varit stort och det är därför glädjande att allt fler gårdar certifierar sitt naturbeteskött. Det gör att vi nu kan öka tillgången med 40 procent för att möta den ökande efterfrågan, säger Majsan Pense, kategorichef för kött på Coop.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med Världsnaturfonden WWF som syftar till att öka arealen naturbetesmark och antalet betande djur i Roslagen.

– Naturbetesdjuren gör en fantastisk insats för att bevara artrikedomen på våra ängsmarker. Vi är stolta över samarbetet med Världsnaturfonden och att Coop satsar på att öka tillgängligheten av det svenska naturbetesköttet i butikerna, säger Lars Ericson, vd för KfS.

Kött som är märkt med Svenskt Sigill Naturbeteskött är det enda kött som kommer från djur som garanterat betat på våra mest artrika ängsmarker. Djuren får en hög andel grovfoder under vinterhalvåret och köttet hängmöras i minst två veckor vilket också gör att det håller en hög ätkvalitet. 

– Det som behövdes var en större handelskedja som ville satsa på naturbeteskött. Efterfrågan hos miljömedvetna konsumenter ökar hela tiden. I våras satsade Coop på naturbeteskött och det har medfört en dubblering av antalet certifierade gårdar, säger Britt Rahm, vd på Sigill Kvalitetssystem.

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor som tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.