Minskad förbrukning av kött under 2019

Andelen svenskt kött fortsätter att öka hos landets konsumenter

Förbrukningen av kött minskade med 2,3 procent eller 2,0 kg till 81,9 kg/capita under 2019. Variationen mellan köttslagen är dock stor. 

Enligt Jordbruksverket var det flera faktorer som påverkade marknadsutvecklingen för kött under 2019, bland annat en fortsatt förändring av konsumenternas efterfrågan, den svaga svenska kronan, svinpest i Kina och kvardröjande effekter av torkan 2018. En gemensam nämnare var att en ökad andel av köttet och äggen vi konsumerade var producerade i Sverige. 

Minskningen var störst för griskött och den förbrukningen ligger nu på samma nivå som mitten av 1980-talet. Förbrukningen av matfågel ökade. I ett längre perspektiv har förbrukningen av kött stigit samtidigt som den svenska marknadsandelen sjunkit. De senaste åren har dock kurvorna vänt och närmar sig varandra igen. Vi äter mindre kött samtidigt som en större andel är svenskt.

– Konsumenterna fortsätter att reagera på rön om matproduktionens påverkan på klimat och miljö och vi är måna om vår hälsa. Djuretik är viktigt för många konsumenter, men vi är också pigga på att testa mat som är trendig. Just nu är det hett med vego och det finns konsumenter som därför väljer att byta ut animalieprodukter mot växtbaserat. Den här gruppen kan också återgå till tidigare kostvanor, eller haka på någon ny mattrend, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Sedan EU-inträdet har framför allt mjölk- och grisköttsproduktionen haft en vikande trend. Produktionen av matfågel, får- och lammkött och ägg har samtidigt ökat medan produktionen av nötkött idag är nästan lika stor som 1995, dock med ett skifte från färre nötkreatur av mjölkras till fler av köttras. Räknat i vikt har en ökad produktion av matfågel vägt upp för de minskningar som skett för griskött och idag är produktionen av de fyra största köttslagen totalt ungefär lika stor som 1995. För kött totalt steg den svenska marknadsandelen till 68 procent 2019, vilket kan jämföras med 99 procent 1994 och bottennivån på 61 procent 2013. Andelen svenska ägg förbrukning steg till 97,5 procent 2019 och det är den högsta nivån sedan slutet av 1990-talet.