Inget skäl att bunkra på grund av corona

Den svenska regeringen ser ingen anledning till att bunkra livsmedel på grund av coronaviruset.

Regeringen har hållit ett möte med livsmedelssektorn för att få en bild av aktörernas beredskapsförmåga med anledning av utbrottet av covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset. Vid mötet deltog branschorganisationer, livsmedelsföretag och fackliga representanter för livsmedelssektorn. Från aktörernas sida efterlystes bland annat tydliga riktlinjer för hur företag inom livsmedelssektorn ska agera och vid behov sanera vid smitta. Enligt regeringen så har Sverige en god livsmedelsförsörjning och virusutbrottet covid-19 har inte påverkat svensk livsmedelsproduktion i någon större omfattning. Regeringen ser heller ingen anledning att som privatperson bunkra lager av livsmedel. Däremot bör man, som alltid, ha en beredskap med torrvaror och konserver i enlighet med rekommendationer från Livsmedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Livsmedelsverket menar att även om specifika varor tillfälligt kan vara slut så fylls varor på efter hand eller ersätts alternativa varor. Butikers lager är inte anpassade för en oväntad efterfrågan av enskilda varor, därför kan det tillfälligt bli tomt när många väljer att köpa samma sak. Inte heller handeln ser någon risk för att hyllorna kommer tömmas framöver. 

– Varuförsörjningen är fortsatt god, det finns ingen anledning att bunkra varor, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel där Ica, Coop, Axfood och alla stora livsmedelskedjor är medlemmar.