Företag får garantier för nya banklån

Regeringen presenterade igår nya åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Det betyder att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

För att minska kostnaderna för företag i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Staten ska bära 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Ett annat förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 ska kunna sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, detta kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag och kan leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.