Maria Forshufvud slutar på Svenskmärkning AB

Maria Forshufvud slutar som vd för Svenskmärkning vid årsskiftet

Efter snart fem år som vd för Svenskmärkning AB har Maria Forshufvud, vd på Svenskmärkning AB, bestämt sig för att sluta vid årsskiftet.

– Det har varit en spännande resa att etablera ursprungsmärkningen Från Sverige tillsammans med ett kompetent och engagerat team. I nära samarbete med livsmedelsbranschens olika aktörer, dagligvaruhandeln, små och stora livsmedelsföretag och även lantbrukare runt om i Sverige, har märkningen uppnått stort förtroende och hög kännedom hos konsumenterna. Jag är stolt över de resultat som vi skapat och är nu redo för nästa utmaning.

– Maria har gjort en fantastisk insats som vd för Svenskmärkning. Hon har sedan starten av bolaget – tillsammans med sitt team — på ett mycket skickligt sätt utvecklat Från Sverige-märkningen till dagens framgångsrika position, med över 10 000 märkta produkter och nästan 200 företag som använder sig av märkningen. Utöver hög kompetens har Maria även många andra fina egenskaper, där jag särskilt värdesätter hennes alltid lika positiva inställning och aldrig sinande entusiasm för nya möjligheter, , säger styrelseordföranden Björn Hellman.

Maria Forshufvud återgår efter årsskiftet till egen verksamhet för att arbeta som konsult med utvecklingsprojekt och strategisk kommunikation. Styrelsen i Svenskmärkning AB har tillsammans med Alumni inlett arbetet med att rekrytera Maria Forshufvuds efterträdare.