”Extremt utmanande för livsmedelsindustrin”

Coronapandemin har slagit väldigt olika inom den svenska livsmedelsindustrin. Många småproducenter har tappat nästan all försäljning medan andra företag kämpar med att möta en ökad efterfrågan, det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev.

Hamstringsvågen som rullade över Sverige i mars resulterade i en av de starkaste omsättningsuppgångarna svensk dagligvaruhandel upplevt. Detta spillde naturligtvis över på en lång rad svenska livsmedelsproducenter, för att kunna möta en ökad efterfrågan har 25 procent av Livsmedelsföretagens medlemmar nyanställt den senaste månaden.

Detta är dock bara en del av bilden. I mars tappade hotell- och restaurangbranschen 70–90 procent av sina kunder. För livsmedelsproducenter med försäljning till HORECA – inte minst bryggerinäringen och alla sorters småproducenter – ledde detta till kraftigt minskad efterfrågan, i vissa fall med upp till 80 procent. 15 procent av Livsmedelsföretagens medlemmar har sagt upp eller varslat personal, och en tredjedel har korttidspermitterat.

− Ska jag sammanfatta det här coronapräglade kvartalet så har det varit turbulent och extremt utmanande. I en tid med närmast total oförutsägbarhet gällande inkomna orders, hög personalfrånvaro och rubbade varuflöden har våra medlemmar lyckats upprätthålla produktionen och fylla butikshyllorna med mat och dryck. Det vittnar om den enorma kreativitet, flexibilitet och engagemang som finns bland de svenska livsmedelsföretagen och deras anställda, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Volymerna av exporterade livsmedel minskade kraftigt under årets första kvartal. Några tänkbara förklaringar till exporttappet kan finnas i IKEA:s ”lock down” och i större utländska dagligvarukedjors ”avsmalnade” inköpsbeteende.

− Jag kan i det här sammanhanget inte nog understryka hur viktig exporten är för att bygga och upprätthålla en robust och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Knappt 30 procent av den svenska livsmedelsproduktionen gick under förra året på export. En varaktig dipp i exporten liknande den vi såg under första kvartalet skulle kunna slå ut en stor del av branschen för gott. Coronakrisen har gett upphov till protektionistiska tendenser runtom i världen och skulle dessa få fäste vore det förödande för svensk export och svensk välfärd, säger Carl Eckerdal.