Enklare hitta Från Sverige-produkter

Ett nytt butiksmaterial ska göra det enklare att hitta Från Sverige-märkta produkter i butiken. 

– Vi vet att konsumenter vill ha guidning i butiken. De gillar Från Sverige, vad det står för och vill snabbt och enkelt kunna hitta de märkta produkterna, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskmärkning AB.

Butiksmaterialet har utvecklats och testats under våren och består av standardiserat skyltmaterial som passar de flesta butiker och butikssystem, har tydligt budskap och är enkelt att sätta upp. Det finns tre paket att välja mellan: Lilla Butikspaketet, Stora Butikspaketet och Odlat & växter Butikspaket. Dessa kan kompletteras med material för Kött från Sverige-märket och Mjölk från Sverige-märket. Det går också att sätta ihop sitt eget paket eller beställa enstaka enheter.

— Ett tydligt märke på produkten och vägledande skyltning i butikerna hjälper konsumenterna att hitta det de efterfrågar. Märket Från Sverige är välkänt, har högt förtroende och är efterfrågat av åtta av tio konsumenter, säger Maria Forshufvud.

Under pilotprojektet har ett femtontal butiker från samtliga butikskedjor utvärderat butiksmaterialet. Markus Wahlgren, stormarknadschef på Stora Coop i Visby, är positiv.

 Ju fler skyltar med Från Sverige-märkningen, desto bättre och skyltmaterialet fungerar mycket bra. Att butikspaketets olika enheter, till exempel hyllkantsetiketterna, har vit bakgrundsfärg gör att de syns extra väl i butiken. Takskyltarna är också fina – det ska märkas att det händer saker i butike, säger han.

En undersökning om köpvanor hos unga vuxna visar att de flesta köpbeslut av matvaror sker i butiken eller via butikskedjornas appar. Unga vuxna anser att svenskt ursprung står för en tydlig kvalitetsaspekt och att handla svenska livsmedel uppfattas som klimatsmart.

Materialet finns nu att beställa hem via Från Sveriges hemsida frånsverige.se/Butik.