Ändrade beteenden i butikerna

Svenskarnas beteende i butikerna har förändrats genom coronapandemin, det visar en ny undersökning.  

Det är branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel som med hjälp av Demoskop undersökt svenskarnas beteende i dagligvarubutiken de senaste månaderna. Att hålla särskilt avstånd till andra i butiken var innan pandemin för de allra flesta ett nytt beteende, men som numera är självklart. Svenska konsumenter planerar också i högre grad än tidigare sina inköp i förväg och åker till butiken på tider då det normalt inte är lika mycket människor där. En av fem anger att de försöker åka ensam till butiken. Resultatet bekräftar enligt Svensk Dagligvaruhandel att svenska konsumenter tagit till sig av de rekommendationer och råd som både myndigheter och dagligvaruhandeln kommunicerat.

– Handelns aktörer har sedan början av april, då Folkhälsomyndigheten kom med nya rekommendationer, arbetat mycket aktivt med att implementera olika åtgärder i butikerna. Vi följer utvecklingen och inför sommaren fortsätter vi med vår gemensamma annons- och informationskampanj med förhoppningen att man fortsätter agera på ett sätt så trängsel inte uppstår, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Trots att resultatet visar på positiva förändringar vill hon inte se det som en anledning till att luta sig tillbaka.

– Undersökningen bekräftar att det idag finns en medvetenhet om hur man bör agera i samband med sina inköp av livsmedel för att minska risken för smittspridning. Men det finns utrymme för förbättringar, till exempel att ännu fler funderar på om de kan åka ensamma till livsmedelsbutiken. Det handlar också om att hålla ut, inte minst under kommande stora mathelger som midsommar.