Ökad försäljning av dagligvaror i maj

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,2 procent under maj 2020 jämfört 2019, det visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Den starka utvecklingen förklaras till stor del av en ökad försäljningsvolym.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,2 procent under maj 2020 jämfört med samma månad 2019, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Justerat för kalendereffekter var tillväxten 9,3 procent. Utvecklingen kan jämföras med den genomsnittliga utvecklingen för 2019 som var 3,1 procent. Aktiviteten i den fysiska dagligvaruhandeln under maj månad var fortsatt högre än normalt, med en försäljningstillväxt om 5,4 procent. 

– Maj månad är starten på sommarperioden som är en av dagligvaruhandelns viktigaste sett till försäljning. Branschen påverkas fortsatt av coronapandemin som bland annat bidragit till att en stor del av restaurangkonsumtionen flyttats till hemmet, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Den explosionsartade utvecklingen för e-handeln under april månad fortsatte i samma stil under maj. E-handeln växte med hela 107,8 procent, vilket återigen är den högsta tillväxten sedan Dagligvaruindex började mäta e-handelsutvecklingen i januari 2017. Hemleveranser ökade med 62,9 procent och upphämtning i butik med hela 198,4 procent.

– Den starka e-handelstillväxten i april var ingen engångshändelse och matförsäljningen på nätet fortsatte att slå nya rekord även i maj. E-handeln har gått från att stå för runt 10 procent av dagligvaruhandelns totala tillväxt under 2019 till mellan 30 och 40 procent under april och maj, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.