God kött- och charksommar för ICA

Fredrik Klein

ICAs kött- och charkförsäljning har ökat starkt sedan mars månad, i spåren av pandemin. 

Fredrik Klein, affärsområdeschef för färskvaror på Ica, hur har sommaren varit försäljningsmässigt när det gäller kött respektive chark?

– Den har varit bra och vi är nöjda med försäljningen. Dock har vi haft utmaningar med tillgången på vissa detaljer. Det blir tydligt att vi har en alltför låg självförsörjningsgrad i förhållande till våra kunders önskemål, då de efterfrågar svenskt i allt större utsträckning.

Några produkter som gått särskilt bra?

– Främst de klassiska grillprodukterna, tillgången på gris har gjort att dessa har gått extra bra. Vi har även haft bra försäljning på färser.

Några produkter som har gått mindre bra?

– Eko-köttet har haft positiva tillväxtsiffror under sommarmånaderna, efter att ha minskat under flera kvartal till fördel för lokala alternativ. Dock minskar fortfarande andelen ekologiskt av vår totala försäljning vilket är bekymrande. 

Har coronapandemin påverkat konsumenternas beteende i era butiker och i så fall på vilket sätt?

– Ja, på väldigt många olika sätt. Främst är det on-line försäljningen som har mångdubblats. Under mars/april har vi haft stora kapacitetsbrister då vi inte räknat med denna försäljningsexplosion, och vi ser nu att detta håller i sig. Många nya kunder har hittat den försäljningskanalen och kapaciteten finns där nu. Vår kött- och charkförsäljning har fått sig en rejäl boost sedan mars eftersom kunden lagar mer mat hemma. Det är främst de vanliga vardagsprodukterna som köttfärs och falukorv som ökat. Vi ser också att man går mer sällan till butiken men handlar desto mer när man är där.

Är det något som har förvånat dig med denna sommar jämfört med andra?

– Nej, att säga att jag är förvånad är fel. Men jag är väldigt glad och nöjd över hur vår varuförsörjning i alla led har fungerat trots lite annorlunda förutsättningar det här året.

Finns det några lärdomar att dra av en sommar som denna?

– Hur viktigt det är att vi alla tillsammans hittar en lösning på att öka vår självförsörjningsgrad på våra baslivsmedel.

Hur ser du på framtiden när det gäller coronapandemins påverkan på er försäljning?

– Det är mycket svårt att sia om, men vi har lärt oss hur viktigt det är att kunna ställa om snabbt när kundens behov och förutsättningar förändras. Något som ICA-handlaren gjort många gånger.