Grossist klimatmärker e-handelsprodukter

Martin & Servera lanseras en ny funktion i e-handel som visar koldioxidmärkning av produkter. Det är ett test som visar ett intervall av klimatpåverkan för kött, fisk, fågel och vegetabiliska proteiner.

Ett av Martin & Serveras viktiga hållbarhetsmål är att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030.

– Vi vet att många kunder vill servera mer hållbart och få hjälp med att enkelt välja rätt. Funktionen vi tagit fram är utvecklad i nära samarbete med våra kunder och är ett våra många projekt för att driva utvecklingen i branschen. Det här är ett första steg för att hjälpa kunderna att göra hållbara val avseende klimatpåverkan, säger Kristina Ossmark, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Martin & Servera.

Klimatmärkning visar på en skala 1-5 hur mycket varje märkt produkt påverkar klimatet inom ett intervall. Klimatmärkningen baseras på beräkningar från forskningsinstitutet RISE.

– Vi valde att börja med proteinerna just för att där finns det stora möjligheter för kunderna att med små förändringar göra stor skillnad. Till att börja med har vi valt att klimatmärka proteiner, dvs kategorierna kött, fisk, fågel och vegetabiliska proteiner, utifrån hur mycket utsläpp som genereras av att tillverka produkten. Utöver själva kategorin, som spelar störst roll, kan det handla om var den är odlad eller uppfödd, och vilka produktionsmetoder som använts, säger Kristina Ossmark.

Den lösning som nu lanseras är en första testversion. Visionen är att detta första steg av enkel klimatmärkning så småningom ska kunna utvecklas för fler produktkategorier. Det kan också betyda nya ”hållbarhetsverktyg” för de kunder som använder e-handeln. Det kan handla om att kunderna ska kunna se hela sin klimatpåverkan i kundvagnen i e-handeln eller kunna mäta klimatavtryck för hela restaurangen i syfte att visa upp sitt hållbarhetsarbete för restaurangens gäster.