Livsmedelsverket får bakläxa för slaktavgifter

Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har överklagat Livsmedelsverkets höjda kontrollavgifter för svenska slakterier. Nu har Kammarrätten i en dom beslutat att Livsmedelsverket tagit ut för höga avgifter för 18 slakterier under 2017.

Kammarrätten upphäver nu livsmedelverkets beslut eftersom det i timtaxan, som låg till grund för avgiften, ingått ett antal kostnader som inte direkt kan kopplas till kontrollen och som enligt EU:s kontrollförordning inte ska täckas genom avgifter. Hit hör exempelvis kostnader för it, rekryteringar och generaldirektörens lön.

—Den här domen visar att verket inte får ta ut hutlösa avgifter som försämrar svenska kött- och fågelföretagares konkurrenskraft, säger Maria Donis, vd för intresseorganisationen Svensk fågel.

Nu måste Livsmedelsverket handlägga ärendena på nytt.

—Vi har gått ihop i den här frågan med Svenska Köttföretagen för att visa vilken dignitet den har. Det är inte så att vi är emot kontroller. Det är viktigt att ha en officiell veterinär från livsmedelsverket på plats, men vi kan inte acceptera den avgiftshöjning som livsmedelsverket genomförde 2017, säger Maria Donis.

Avgiftshöjningen som låg omkring 15-40 procent skulle påverka konkurrensvillkoren kraftigt för våra producenter menar både Donis och Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

—Därmed minskar både produktion och möjligheterna till export av svenskt kött och fågel, och i slutändan försvinner även arbetstillfällen.

Livsmedelsverket beslutade bland annat om ett fall 2017 där ett slakteri skulle tvingas betala drygt 1,8 miljoner kronor i kontrollavgift, men företaget tog med hjälp av kött- och fågelbranschen strid om saken och vann.

—Om domen vinner laga kraft måste Livsmedelsverket se över vad som ska ingå i avgiften. Det är inte rimligt att sådana kostnader ska ligga i kontrollavgiften, säger Maria Donis.

Även kontrollavgifterna för 2018 och 2019 har överklagats till Kammarrätten.