Ovissare julhandel än någonsin

Dagligvaruhandeln kommar att växa med 5 procent i år, det visar HUIs prognos inför årets julhandel. Men aldrig i mannaminne har julhandeln sett så oviss ut. 

– Julhandeln 2020 handlar, förutom om restriktioner, om tre saker – konsumtionsförflyttningar, kapacitetsprövningar och kreativa lösningar. Stämmer allt har vi ett nytt julhandelsrekord i sikte, om inte går vi mot ett möjligt försäljningstapp, det säger Jonas Arnberg, VD HUI Research.

Coronapandemin fortsätter att ge detaljhandeln en extra injektion på grund av att mindre pengar spenderas på utlandsresor, restaurangbesök och kulturevenemang. Samtidigt har 2020 års julhandel fått kraftigt förändrade förutsättningar jämfört med tidigare år. Hur den faller ut kommer att bero på smittläge och restriktioner, men också på hur väl handlarna lyckas anpassa sig till den nya situationen.

– Vi kommer att se en helt ny typ av julhandel. Handlarna konkurrerar inte längre bara med produkter och priser utan även med säkra butiksbesök och smidiga leveranslösningar. Vi kommer alldeles säkert fortsätta se nya innovationer och lösningar som underlättar handeln även i jul, säger Jonas Arnberg, VD HUI Research.

Förutsättningarna för handeln förändras i nuläget närmast från dag till dag, vilket gör årets julhandel mycket svårprognostiserad. HUI presenterar därför tre potentiella scenarier som varierar mellan tillväxt och kraftiga försäljningstapp. Huvudscenariot innebär en tillväxt på 1 procent i den totala detaljhandeln mätt i löpande priser, fördelat på att dagligvaruhandeln växer med 5 procent och att sällanköpsvaruhandeln tappar 2 procent. Julhandeln kommer också att fortsätta 2020 års accelererande strukturomvandling där e-handeln tar försäljningsandelar. Antaget huvudscenariot att julhandeln växer med en procent, väntas årets decemberförsäljning landa på 81,7 miljarder. Eftersom vi kommer att fortsätta tillbringa ovanligt mycket tid inom hemmets väggar hittas julhandelns vinnarbranscher i hemmet.

– Precis som resten av året kommer julen 2020 präglas av hemmatrenden. Vi kommer sannolikt julpynta mer, baka fler lussebullar och laga våra egen julmat när vi inte vill besöka restauranger. Det skapar goda förutsättningar för en stark tillväxt i dagligvaruhandeln och andra hemrelaterade branscher som hemelektronik, möbler och heminredning, säger Jonas Arnberg.