Bättre planering av inköp under pandemin

Fyra av tio svenskar planerar sina livsmedelsinköp bättre än tidigare och var fjärde har minskat sitt matsvinn. Många motionerar också mer än vanligt. 

Det är branschorganisationen Livsmedelsföretagen som låtit analysföretaget Demoskop göra en undersökning kring mat och hälsa under pandemin.

– En positiv effekt av vår påtvingade hemmatid är att vi fått mer tid att tänka på hur och vad vi konsumerar. Mer strukturerade matinköp, fler långkok och överlag mer experimentlusta i köket. Men för att utvidga antalet paradrätter krävs ny inspiration, varannan svensk svarar att de är mest intresserade av lära sig nya recept. Vi ser också ett i minskat matsvinn som en naturlig följd av bättre planering och fler matlådor, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Det viktigaste vid matinköp är att det är svenskproducerat och att produkterna är hälsosamma och nyttiga. En klar majoritet tänker på hälsoaspekter när de handlar sin mat. Varannan anger att de är oroliga för att maten de äter är dålig för hälsan och 43 procent för att den har negativ klimatpåverkan.

– Det ökade intresset för matens effekt på hälsa och klimat är i samklang med tidigare undersökningar vi genomfört. Det ökade intresset för hälsa och hållbarhet ur ett bredare perspektiv är något som ligger i linje med svenska livsmedelsproducenters prioriteringar och hur de arbetar, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

På frågan om dietvanor stiger andelen svenskar som äter eller försöker att äta laktosfritt till en tiondel, lika många som äter eller försöker äta veganskt eller vegetarianskt, en diet som sjunker lite från förra årets toppnotering på 13 procent. Stiger i intresse gör även antiinflammatorisk kost, en diet som 5 procent av svenskarna följer eller försöker följa. Samtidigt sjunker de tidigare modedieterna GI och 5:2.

– Antalet veganer och vegetarianer minskar något i vår undersökning, men sett över tid är trenden tydlig med ett allt större intresse för animaliska alternativ. Men jag tror också att en delförklaring kan vara en ökad flexitarianism. Man försöker äta mindre kött, men tar inte  bort det helt ur sin diet utan satsar på kött av hög kvalitet som gärna är svenskt, fast vid färre tillfällen. Överlag tycker vi oss se trender där man kompletterar och breddar sin kosthållning och att det finns ett stort intresse för nya matinnovationer på klassiska produkter, säger Jimmy Sandell.