Fler tros e-handla julmaten i år

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,4 procent under november 2020 jämfört med samma månad 2019, visar Dagligvaruindex från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. 

Månadens utropstecken var e-handeln där försäljningstillväxten uppgick till 136,1 procent. Hemleverans ökade med 78,9 procent och upphämtning i butik med hela 242,9 procent. Tillväxten i e-handeln sker fortsatt från låga nivåer. 

– I takt med att myndigheternas coronarestriktioner successivt tilltog under november så fortsatte matinköpen på nätet att öka. Försäljningstillväxten som vi ser i november är, med undantag för semestermånaden juli i år, den högsta som noterats sedan Dagligvaruindex började mäta marknadsutvecklingen, säger Karin Brynell vd för Svensk Dagligvaruhandel.

E-handelsutvecklingen ger indikationer på att fler än tidigare också kommer att e-handla sin julmat, vilket dessutom kan minska besökstrycket på butikerna och därmed minska riskerna för trängsel. 

– Att e-handla sin julmat är ett bra alternativ i coronatider. Dagligvaruaktörerna har ökat sin kapacitet i e-handeln men rekommendationen är ändå att göra sin beställning i god tid före jul, säger Karin Brynell.

Den fysiska dagligvaruhandelns försäljning växte med 2,5 procent, vilket är en svagare utveckling än vad som setts tidigare under året. Kalendereffekten för november uppgår till -1,8 procent, vilket ger en kalenderjusterad total försäljningsutveckling på 8,2 procent.