HK Scans bästa leverantörerer utsedda

HK Scan har utsett årets leverantörer som man anser gjort en extra bra insats 2020 inom olika djurslag. 

Mats Andersson, Vallsta, Hälsingland blev Årets Leverantör Nöt 2020. Hans djurproduktion har sitt fokus på en KRAV-godkänd dikobesättning med egen uppfödning av dikalvar till slakt. De 45 korna är renrasig Hereford, tjurkalvarna kastreras och föds upp som stutar tillsammans med kvigorna till slakt på enbart eget vallfoder och bete. I motiveringen står bland annat att ”Mats Andersson är den tredje generationens bonde på den exceptionellt fint skötta dikogården längs med riksväg 83 mellan Bollnäs och Järvsö. Han har ett stort driv att komma framåt både när det gäller sin djurhållning och skötsel av mark och byggnader. Mats planerar för att bygga ett nytt stall och utöka produktionen till det dubbla för att tillgodose den ökade efterfrågan av svenskt nötkött.” 

– Det är hedrande att bli nominerad och jag är stolt över utmärkelsen. Det känns roligt att noggrannhet och arbete ger ett bra slutresultat som uppskattas, säger Mats Andersson.

Årets Leverantör Gris 2020 blev Elisabeth Hugne, Lunden Nystuga, Koppom i Värmland. Hon är en ung och välutbildad grisproducent som beslutat att satsa vidare med smågrisproduktionen på föräldragården, hon driver gården tillsammans med sina föräldrar. Gården omfattar 200 hektar växtodling, inklusive arrenden, samt 125 hektar skog. Grödorna som odlas är korn, havre och vete till foder. Lunden Nystuga är självförsörjande på foderspannmål och gården har även egen flis till stallets värmepanna. 

– Detta var oväntat, jag känner mig både hedrad och tycker det är lite av en seger för vår bygd här i västra Värmland. Vår gård är den enda som bedriver grisproduktion i kommunen. Utnämningen var kanske extra roligt ett så märkligt år som 2020, säger Elisabeth Hugne. 

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScans 7 000 djurleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScans inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer.